Oferta

Zarządzamy nieruchomościami od kilkunastu lat. Proponujemy swoim Klientom wszechstronne, innowacyjne i optymalne rozwiązania.

Reprezentacja Wspólnoty

 • reprezentacja Wspólnoty na zewnątrz przed organami administracji państwowej i samorządowej;
 • reprezentacja Wspólnoty w stosunkach pomiędzy właścicielami.

Obsługa prawna

 • zapewnianie reprezentacji Wspólnoty przed sądami i organami egzekucyjnymi;
 • opracowywanie i opiniowanie zawieranych umów;
 • przygotowywanie uchwał i innych aktów prawnych Wspólnoty /regulaminy, statut/;
 • nadzór nad terminowym wnoszeniem miesięcznych zaliczek przez właścicieli, organizacja;
 • prowadzenie  działań windykacyjnych Wspólnoty Mieszkaniowej wobec zadłużonych właścicieli lokali.

Obsługa bankowo – księgowa

 • przeprowadzenie czynności w sprawie nadania Wspólnocie numeru NIP i Regon,
 • otwarcie rachunku bankowego Wspólnoty i dokonywanie rozliczeń poprzez ten rachunek,
 • prowadzenie rozliczeń z dostawcami mediów,
 • prowadzenie ewidencji pozaksięgowej kosztów zarządu nieruchomością wspólną,
 • pobieranie i rozliczanie opłat z tytułu zaliczek za media dostarczane do mieszkań właścicieli,
 • pobieranie i windykacja pożytków,
 • przygotowywanie projektu planu gospodarczego dla nieruchomości wspólnej,
 • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych Wspólnoty,

Obsługa administracyjna

 • prowadzenie i aktualizacja wykazu lokali, właścicieli lokali i najemców;
 • zapewnienie dostaw usług komunalnych: zawieranie, zmiany i rozwiązywanie umów z dostawcami wody, ciepła, energii elektrycznej, gazu, firmami wywożącymi śmieci i innymi niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania nieruchomości;
 • zawieranie, zmiany, rozwiązywanie umów ubezpieczenia budynku;
 • dbanie o utrzymanie porządku i czystości w budynku i w obrębie posesji;
 • przygotowywanie, zwoływanie i obsługa zebrań Wspólnoty Mieszkaniowej;
 • wydawanie zaświadczeń dla właścicieli lokali w zakresie dodatków mieszkaniowych, pomocy społecznej i innych;
 • wyszukiwanie firm świadczących usługi; negocjowanie cen i warunków umów.

Obsługa techniczna nieruchomości

 • prowadzenie dokumentacji technicznej nieruchomości, w tym książki obiektu budowlanego zgodnie z wymogami prawa budowlanego;
 • zlecanie kontroli technicznej i okresowych przeglądów nieruchomości i urządzeń stanowiących jej wyposażenie, w szczególności badanie wentylacji grawitacyjnej, przeglądy kominów, przeglądy ogólnobudowlane, przeglądy szczelności instalacji gazowej, przeglądy instalacji sanitarnych , przeglądy urządzeń przeciwpożarowych;
 • zlecanie i kontrola bieżących napraw i konserwacji budynku;
 • kontrola nad usuwaniem awarii i jej skutków;
 • przygotowywanie planów remontowych;
 • nadzór nad pracą firm wykonujących remonty i modernizacje, odbiór tych prac;
 • wyszukiwanie wykonawców robót budowlanych.

Przedstawiony powyżej pakiet usług jest pakietem podstawowym, oferowanym przez firmę jako zarządcę nieruchomości wspólnej /zakres czynności zwykłego zarządu nieruchomością wspólną/. Oczywiście sam zakres usługi jak i wysokość naszego wynagrodzenia zależą od indywidualnych potrzeb i preferencji Wspólnoty Mieszkaniowej. Ostateczna forma, zakres przedmiotowy, harmonogram działań oraz standardy naszych usług zostaną określone po zapoznaniu się ze szczegółowymi potrzebami Mieszkańców.

W czym mogę Ci pomóc?

Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub zadzwoń.

Kontakt

Telefon:
600 344 355

Email:
kontakt@marzenakuran.pl